Обучение по медийна грамотност / Курс: Свобода и качество – мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията

Основан върху теорията на човешките права, курсът ще обхване взаимосвързаните теми свобода на медиите и качество на медиите, с цел повишаване на медийната грамотност и устойчивостта на обществото към дезинформация. Курсът е насочен към граждански активисти, бъдещи и настоящи журналисти, правозащитници, както и всички, ангажирани с темата за медийна свобода и достъп до качествена информация.

Обучението ще се проведе от екип от експерти под ръководството на д-р Димитрина Петрова, експерт в областта на демокрацията и правата на човека.

Обучението ще се проведе в два последователни курса: първи курс 30.08.2021 – 10.10.2021 г. и втори курс 11.10.2021 г. – 21.11.2021 г.

Обучението е с продължителност 6 седмици и ще изисква от курсистите общо 60 часа работа, средно по 10 часа на седмица, които включват прослушване на видеолекции, прочит на предоставени материали, изпълнение на интерактивни задания и седмични онлайн интерактивни уебинари. Крайният изпит ще представлява есе по една от три зададени теми. Успешно завършилите курса ще получат сертификат.

Участниците за безплатно обучение ще бъдат подбрани на базата на мотивационно писмо и автобиография. Тези, които желаят да се обучават, но не са попаднали в групата на избраните курсисти, модат да участват в платено обучение, което ще бъде организирано на по-късен етап.

Кандидатурите си можете да изпращате тук: https://bit.ly/3yPoiT4 до 31.07.2021 г. Минимална възраст за участие в обучението – 15 години. Ще ви бъдат необходими предварително подготвени: 1) мотивационо писмо – до 200 думи; 2) автобиография.

Публикувано от: БОЛД - Българска общност за либерална демокрация https://www.ngobg.info/bg/organizations/112271-болд-българска-общност-за-либерална-демокрация.html

Кога вторник, 31 август 2021 г.

Интернет адрес https://boldbg.net/2021/05/28/kurs-svoboda-i-kachestvo-monitoring-na-mediite-i-protivodeystvie-na-dezinformatsiata/

Въведено: събота, 21 август 2021 г., 17:36:28 ч. Гринуич+3

Последна промяна: събота, 21 август 2021 г., 17:42:51 ч. Гринуич+3
Връзка към календара https://aaa.bapha.be/?d=2021-08-31&id=a2a2aa76042254ec68ffc785117ba95c21308cd1e&cal=5

💾︎iCalendar файл https://aaa.bapha.be/c/5/2a2aa76042254ec68ffc785117ba95c21308cd1e.ics

Календар  Виртуални събития