Как е с "кавичките"⏰

Wann 🕛︎Freitag, 24. Dezember 2021 um 00:00 - 01:00 OEZ

🌐︎ Ort "a" b ”c d„ e’ m' n'

Erstellt am Donnerstag, 23. Dezember 2021 um 21:39:42 OEZ

Letzte Änderung am Samstag, 25. Dezember 2021 um 00:14:02 OEZ


Verknüpfung zum Kalender https://aaa.bapha.be/?d=2021-12-24&id=cd6eb81c1a2a58520c423b839738a646035fe2d6&cal=3

💾︎iCalendar Datei https://aaa.bapha.be/c/3/cd6eb81c1a2a58520c423b839738a646035fe2d6.ics

Kalender  Култура