Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките организира международна конференция на тема „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“.

Каним учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки да представят резултати от свои изследвания, свързани със съвременното присъствие на бежанци (чужденци, търсещи и получили международна закрила) в приемащите държави и възникващите във връзка с това въпроси за тяхната адаптация и интеграция, законодателни инициативи, управленски програми за интеграция на бежанци, обществени реакции и нагласи към тях, стереотипи и представи за бежанците, доброволчество и като цяло различните взаимодействия между новодошлите и приемащото ги общество. Целта на научния форум е да инициира интердисциплинарна дискусия, която да очертае различни измерения на съществуващите проблеми, процеси и тенденции, свързани с приема и интеграцията на бежанци в локален, регионален, национален и международен контекст.

Приветстваме участието и на експерти от правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към поставената проблематика.

Конференцията ще се осъществи в рамките на проект „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“ (2017-2021), финансиран от ФНИ – МОН (ДН 15/3 от 11.12.2017 г.).

Работни езици: английски и български.

За участие в Конференцията не се заплаща регистрационна такса. Не се покриват пътни разходи и разходи за настаняване.

Организационният комитет следи внимателно местните и международните ограничения на пътуванията, публичните събирания и актуалните разпоредби за противоепидемиологични мерки. На този етап се планира конференцията да се проведе в хибриден формат (с присъствие на място и онлайн). Участниците ще бъдат информирани за всички промени в организационния план на конференцията с цел минимизиране на рисковете, свързани с пандемията от COVID-19.

Очакваме вашите заявки!


Организационен комитет: refugees.ips@gmail.com

Проф. дсн Таня Неделчева

Доц. д-р Албена Накова

Доц. д-р Мила Маева

Гл. ас. д-р Йелис Еролова

Гл. ас. д-р Мина Христова

Кремена Христова

Кога понеделник, 17 май 2021 г.

🌐︎ Място София

Интернет адрес https://ips-bas.org/2021/01/21/покана-за-участие-в-международна-науч/

Последна промяна: вторник, 04 май 2021 г., 16:35:49 ч. Гринуич+3
Връзка към календара https://aaa.bapha.be/?d=2021-05-17&id=c4ffd518-900c-4c4c-8b09-5f4ad686be4c&cal=3

💾︎iCalendar файл https://aaa.bapha.be/c/3/c4ffd518-900c-4c4c-8b09-5f4ad686be4c.ics

Календар  Култура