Дълъг адрес да видим как ще изглежда вътре в К0

Да да да https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png не не не

🌐︎ Location https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png

URL https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png

Created on Saturday, April 01, 2023 at 19:56:05 GMT+3

Last modified on Saturday, April 01, 2023 at 17:02:34 GMT+3


💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/3/bb6326b818ef31eec8068d17bea852b06a6ed259.ics

Calendar  Култура