Дълъг адрес да видим как ще изглежда вътре в К0

Да да да https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png не не не

🌐︎ Ort https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png

URL https://my.aegee.eu/media/summeruniversity/headimages/gvlb-1679456257588.png

Erstellt am Samstag, 01. April 2023 um 19:56:05 OESZ

Letzte Änderung am Samstag, 01. April 2023 um 17:02:34 OESZ


💾︎iCalendar Datei https://aaa.bapha.be/c/3/bb6326b818ef31eec8068d17bea852b06a6ed259.ics

Kalender  Култура