Клуб „Дебати“👄

Истината е някъде там… За да си съставим мнение, имаме нужда да чуем аргументи за и против.

Нашите клубари се упражняват да представят убедително аргументи.

🌐︎ Location виртуално

🕤︎Saturday, February 06, 2021, 09:30 - 12:00 GMT+2

Recurrence WEEKLY

Last modified on May 10, 2021, 11:52


Next repetition 🕤︎Saturday, October 23, 2021, 09:30 - 12:00 GMT+3

Link in the Calendar https://aaa.bapha.be/?d=2021-10-23&id=a97dab35b-cb89-4691-889d-62b34a19018aR20211023T093000&cal=3

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/3/97dab35b-cb89-4691-889d-62b34a19018a.ics

Calendar  Kultur