Изложба „160 години с две изобретения, които променят света“

Днес е лесно да пътешестваш и да общуваш – има удобни пътища, интернет и социални мрежи. Но помислете само как са се движели хората и информацията преди 160 години. Ранните пощенски картички революционизират личната и бизнес кореспонденция и рекламата – те много приличат на социалните мрежи – съобщенията са кратки и евтини, получават се бързо и дори може да се каже, че са предшественик на телефона.

А да пътешестваш се улеснява с изобретяването на велосипеда – вече може да обиколиш местата, които желаеш и да уведомиш света какви чудеса си видял като залепиш марка и надпишеш пощенска картичка. Може да не вярвате, но велосипедът е причината за модерните пътища и подобрения генофонд, тъй като той дава възможност на хората от съседни селища да се срещат и събират.

А сега си представете как идват добрите вести? С пощальон на две колела.

Регионална библиотека „Пенчо П. Славейков“, изложбено фоайе, понеделник– петък 8:30 – 19:30.

When Monday, May 17, 2021 - Friday, June 11

🌐︎ Location Регионална библиотека, Варна

URL http://www.libvar.bg/index.php/2021/05/17/30052021/

Created on Monday, May 17, 2021 at 19:55:59 GMT+3

Last modified on Monday, May 17, 2021 at 20:04:20 GMT+3
Link to calendar https://aaa.bapha.be/?d=2021-05-17&id=a3e9ec6692d5024d5cdbaf04c9422596da6ec6588&cal=3

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/3/3e9ec6692d5024d5cdbaf04c9422596da6ec6588.ics

Calendar  Култура