Всеки ден не е бабин ден👵

Много дълги думи като непротивоконституционствувателствувайте и Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft не се пренасят, дори и ако са по-широки от екрана.

🕕︎Wednesday, April 14, 2021, 18:00 - 19:00 GMT+3

Recurrence DAILY, count: 10

Created on April 19, 2021, 17:32

Last modified on April 21, 2021, 20:26


Link in the Calendar https://aaa.bapha.be/?d=2021-04-14&id=a37740448be352510ce4393901ecdb44095a88c05&cal=3

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/3/37740448be352510ce4393901ecdb44095a88c05.ics

Calendar  Култура