Всеки ден не е бабин ден👵

Много дълги думи като непротивоконституционствувателствувайте и Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft не се пренасят, дори и ако са по-широки от екрана.

Wann 🕕︎Mittwoch, 14. April 2021, 18:00 - 19:00 OESZ

Wiederholungen freq: täglich, Male: 10,

Erstellt am Montag, 19. April 2021, 17:32:45 OESZ

Letzte Änderung am Mittwoch, 21. April 2021, 20:26:12 OESZ


Verknüpfung zum Kalender https://aaa.bapha.be/?d=2021-04-14&id=a37740448be352510ce4393901ecdb44095a88c05&cal=3

💾︎iCalendar Datei https://aaa.bapha.be/c/3/37740448be352510ce4393901ecdb44095a88c05.ics

Kalender  Kultur