Конференция по повод 100-годишнината от рождението на академик Азаря Поликаров

Секция „История на философските и научните идеи“ на Института по философия и социология към БАН организира конференция по повод 100-годишнината от рождението на академик Азаря Поликаров.

Конференцията е планирана за 7 и 8 октомври.

Желаещите да вземат участие в нея да изпращат своите заявки (заглавие, резюме) на адрес plamdambg@yahoo.de (доц. д-р Пламен Дамянов). Срокът за подаването на зявките е 30 март 2021 г.

Предвижда се издаване на сборник, като желанието ни е той да бъде публикуван преди конференцията. Готовите материали ще се изпращат на професор дфн Иванка Райнова до 1 август 2021 г. на адрес: raynova@iaf.ac.at

Основни панели:

• За комплексното отношение между философия и наука
• Методология и изграждане на научните теории  
• История на научните идеи
• Философски проблеми на естествените науки

When Thursday, October 07, 2021 - Friday, October 08

URL https://ips-bas.org/2021/02/06/секция-история-на-философските-и-науч/

Created on Tuesday, April 27, 2021 at 21:58:44 GMT+3

Last modified on Monday, May 10, 2021 at 12:01:05 GMT+3


Link to calendar https://aaa.bapha.be/?d=2021-10-07&id=a1e945bcefca07afaff0036a06198aceb5f87b5e8&cal=3

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/3/1e945bcefca07afaff0036a06198aceb5f87b5e8.ics

Calendar  Култура