Обществено обсъждане

Обсъждане на деликатни въпроси, по които до сега не се намери консенсус.

- Организация на сметоизвозванено

Фиктивно мероприятие.

When 🕢︎Thursday, May 13, 2021 at 07:30 - 08:30 GMT+3

🌐︎ Location Община Сингурларе

Last modified on Monday, May 10, 2021 at 11:50:07 GMT+3


Link to calendar https://aaa.bapha.be/?d=2021-05-13&id=b2985159-60ed-4070-93c2-2b09e52b4fd9&cal=2

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/2/b2985159-60ed-4070-93c2-2b09e52b4fd9.ics

Calendar  Комунално дело