Обществено обсъждане

Обсъждане на деликатни въпроси, по които до сега не се намери консенсус.

- Организация на сметоизвозванено

Фиктивно мероприятие.

Wann 🕢︎Donnerstag, 13. Mai 2021 um 07:30 - 08:30 OESZ

🌐︎ Ort Община Сингурларе

Letzte Änderung am Montag, 10. Mai 2021 um 11:50:07 OESZ


Verknüpfung zum Kalender https://aaa.bapha.be/?d=2021-05-13&id=b2985159-60ed-4070-93c2-2b09e52b4fd9&cal=2

💾︎iCalendar Datei https://aaa.bapha.be/c/2/b2985159-60ed-4070-93c2-2b09e52b4fd9.ics

Kalender  Комунално дело