Test

When 🕥︎Sunday, August 02, 2020, 22:30 - 23:30 GMT+3

Created on Friday, September 18, 2020, 22:53:39 GMT+3

Last modified on Friday, September 18, 2020, 22:53:39 GMT+3


Link to calendar https://aaa.bapha.be/?d=2020-08-02&id=a682d1625-50c0-4715-8f33-cd4b20b5fc6d&cal=2

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/2/682d1625-50c0-4715-8f33-cd4b20b5fc6d.ics

Calendar  Kommunale Angelegenheiten