Петте Пъта

ППППП - Предварителната подготовка предотвратява провялянето на плана

When 🕚︎Tuesday, October 13, 2020 at 23:00 - Wednesday, October 14 at 24:00 GMT+3

Created on Tuesday, October 13, 2020 at 21:41:48 GMT+3

Last modified on Tuesday, October 13, 2020 at 21:41:48 GMT+3


Link to calendar https://aaa.bapha.be/?d=2020-10-13&id=f97919c9714d1c3514b2b92633248a595dee29b0&cal=0

💾︎iCalendar file https://aaa.bapha.be/c/0/f97919c9714d1c3514b2b92633248a595dee29b0.ics

Calendar  Спорт