","image":"/i/0/dbdca9a89d673d3e3e95d12807aebcdd918a0d54.ics/82433d390c04.jpeg","name":"Сливен нема вода","dateModified":"2020-09-05T13:08:35Z","datePublished":"2020-08-30T13:17:16Z","sameAs":"/?d=2020-09-05&id=dbdca9a89d673d3e3e95d12807aebcdd918a0d54&cal=0","startDate":"2020-09-05T20:00:00+0300","endDate":"2020-09-05T22:00:00+0300","eventStatus":"https://schema.org/EventCancelled"},{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Спорт","item":"https://aaa.bapha.be/?c=0"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"5. September 2020","item":"https://aaa.bapha.be/?c=0&d=2020-09-05"}]}]

Сливен нема вода

<h1>HAHAHA</h1>

Wann 🕗︎Samstag, 05. September 2020 um 20:00 - 22:00 OESZ

Status abgesagt

URL https://интересен.адрес/ама-много&quot;&gt;&lt;script&gt;alert(&#39;alabala&#39;);&lt;/script&gt;

Erstellt am Sonntag, 30. August 2020 um 16:17:16 OESZ

Letzte Änderung am Samstag, 05. September 2020 um 16:08:35 OESZ
Verknüpfung zum Kalender https://aaa.bapha.be/?d=2020-09-05&id=dbdca9a89d673d3e3e95d12807aebcdd918a0d54&cal=0

💾︎iCalendar Datei https://aaa.bapha.be/c/0/dbdca9a89d673d3e3e95d12807aebcdd918a0d54.ics

Kalender  Спорт